Prispevki filtrirani po datumu: petek, 16 januar 2015
Začetek novega leta bančnim komitentom ni prinesel dobrih novic. Pri ZPS so pri petih bankah opazili podražitve plačilnih storitev. Največ jih je bilo pri Hranilnici Lon, Hypo-Alpe-Adria banki in pri Poštni banki, po eno storitev pa sta podražili tudi Abanka in banka Unicredit (ki je eno storitev tudi pocenila).

Banke so večinoma dražile najpogosteje uporabljane storitve kot so plačevanje položnic, direktne obremenitve, dvig gotovine na bankomatu druge banke in mesečno vodenje osebnega računa.

Zelo verjetno je, da bodo banke podražitve utemeljile z zvišanjem davka na finančne storitve s 6,5 na 8,5 odstotka. Pri tem pa za potrošnike obstaja tveganje, da bodo zvišanje davka uporabile kot izgovor za še večje podražitve, tako kot so ravnale nekatere banke že ob uvedbi davka na finančne storitve leta 2013.

Med skupaj 25 podražitvami so se najbolj podražili:

  • direktna obremenitev pri Hranilnici Lon za 33,33 odstotka na 0,2 evra,
  • univerzalni plačilni nalog (z OCR vrstico) pri Abanki za 26,32 odstotka na 1,2 evra,
  • trajni nalog pri Hranilnici Lon za 21,74 odstotka na 0,28 evra.

Pri ZPS bodo spremljali podražitve tudi v naslednjih mesecih, saj so nekatere banke že napovedale podobne ukrepe.

Več informacij o stroških najpogosteje uporabljanih storitev lahko najdete v ZPS-jevem primerjalniku stroškov bančnih računov. Tam lahko primerjate bančne stroške med seboj in lažje odločite katera banka bi bila za vas lahko najbolj ugodna.

Vir: https://www.zps.si

Objavljeno v Novice

Novosti na področju ureditve statusa v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z ZMEPIZ-1A

Z dnem 31. december 2014 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 97/14; ZMEPIZ-1A), ki med drugim ureja tudi dolžnost ureditve statusa v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 
 
 
 
I. USKLADITEV STATUSA DO 31. JANUARJA 2015

1. Uživalci pokojnin, ki so na dan 31. 12. 2012 opravljali samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ter to dejavnost opravljajo še naprej, pri tem pa ne gre
za upokojence, ki so ob upokojitvi izpolnjevali pogoje, pod katerimi zavarovanje iz naslova te dejavnosti ni bilo obvezno oziroma so uveljavili tako imenovani izvzem
iz zavarovanja po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki je veljal do 31. 12. 2012.

Te osebe lahko svoj status najkasneje do 31. 1. 2015 uskladijo na naslednje načine:

a) S prenehanjem opravljanja pridobitne oziroma druge dovoljene dejavnosti in izbrisom
    iz Poslovnega registra Slovenije najkasneje do 31. 1. 2015.
b) Z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko. V tem primeru se
    jim bo izplačevala pokojnina v sorazmernem delu.

2. Uživalci pokojnin, ki so bili na dan 31. 12. 2012 vpisani v Poslovni register Slovenije kot družbeniki (lastniki) osebnih družb ali kapitalskih družb oziroma
zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe (direktorji) in imajo ta status v navedenih družbah oziroma zavodih še nadalje, pri tem pa ne gre za tiste uživalce pokojnin,
ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000 in obdržali lastništvo družb oziroma zavodov, v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Te osebe lahko svoj status najkasneje do 31. 1. 2015 uskladijo na naslednje načine:

a) Z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe (direktorja) v gospodarski družbi
    oziroma zavodu najkasneje do 31. 1. 2015, s katerim v Poslovnem registru Slovenije
    ostane vpisan le kot družbenik osebne ali kapitalske družbe oziroma ustanovitelj zavoda
    ali pa le kot poslovodna oseba (direktor) družbe oziroma zavoda.

b) Z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko. V tem primeru se
    jim bo izplačevala pokojnina v sorazmernem delu.

Če navedene osebe svojega statusa ne bodo uskladile, bo zavod tem osebam po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. februarja 2015 dalje, s tem dnem pa tudi
ustavil izplačevanje pokojnine!

II. USKLADITEV STATUSA DO 31. DECEMBRA 2015

Opozoriti je potrebno še na podaljšanje roka do 31. decembra 2015, za uskladitev statusa za osebe iz 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2, veljaven od 1. 1. 2013 dalje). To so:

  • osebe, ki so bile dne 31. 12. 2012 na šolanju in so na dan 31. 12. 2012 opravljale samostojno dejavnost;
  • osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po 1. odstavku 18. člena ZPIZ-1;
  • upokojenci, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino – to so tisti upokojenci, ki so imeli po upokojitvi zaposlenega vsaj enega delavca oziroma so do uveljavitve pravice do pokojnine opravljali isto dejavnost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja;
  • upokojenci, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000 in pri tem obdržali lastništvo družb, v katerih so hkrati poslovodna oseba.

Za dodatne informacije se stranke lahko obrnejo na najbližjo območno enoto zavoda.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana
Telefonska številka: (01) 474 51 00
www.zpiz.si

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework