Prispevki filtrirani po datumu: petek, 03 januar 2014

Pogoji za odmero in pridobitev pravice do pokojnine

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati s 1. januarjem 2013, je za uveljavitev pravice do pokojnine določil prehodno obdobje, v katerem se postopoma zvišuje zakonsko določena starost, pokojninska doba in obdobje upoštevanja zavarovanja, ki se upošteva kot pokojninska osnova pri izračunu pokojnine. To pa je že upoštevano v vseh uradnih izračunih Zavoda o datumu izpolnitve pogojev do starostne pokojnine, tako da vlaganje zahtevkov za ponovne izračune ni potrebno. 

Zakonske spremembe ZPIZ-2, ki začnejo veljati s 1.1.2014 in spreminjajo pogoje za pridobitev (v nekaterih primeri tudi izgubo pravice) pravice do posamezne vrste pokojnine ter izračun višine pokojnine v letu 2014 so:

1.Starostna pokojnina

a) Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2014 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe in sicer:

Za ženske: starost 58 let in 4 mesece (+ 4 mesece glede na leto 2013) ter 38 let in 8 mesecev pokojninske dobe brez dokupa (+4 mesece glede na leto 2013);

62 let (+6 mesecev glede na leto 2013) ter najmanj 20 let pokojninske dobe;

64 let (+6 mesecev glede na leto 2013) ter najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Za moške: 58 let in 8 mesecev (+4 mesece glede na leto 2013) ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa);

64 let (+6 mesecev glede na leto 2013) ter najmanj 20 let pokojninske dobe

65 let (+6 mesecev glede na leto 2013) ter najmanj 15 let zavarovalne dobb) Znižanje starosti zaradi skrbi za otroka

V primeru, da je ženska dopolnila 38 let in 8 mesecev pokojninske dobe brez dokupa (v letu 2013 38 let in 4 mesece), se ji na tej podlagi računa znižanje od starosti 58 let 4 mesece (v letu 2013 58 let), spodnja meja možnega znižanja pa znaša 56 let. Starost se ji v tem primeru lahko zniža največ za 28 mesecev ( v letu 2013 za največ 24mesecev)

Moškemu, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, pa se računa znižanje od starosti 58 let in 8 mesecev (v letu 2013 od starosti 58 let in 4 mesece), spodnja meja možnega znižanja pa znaša 58 let. Starost se mu lahko zniža za 8 mesecev!(v letu 2013 za 4 mesece);

Znižanje starosti zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti

Ženski, ki je dopolnila 38 let in 8 mesecev pokojninske dobe brez dokupa, se računa znižanje od starosti 58 let 4 mesece, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 56 let. To pomeni, da se ji lahko starost zniža največ za 28 mesecev.

Moškemu, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se računa znižanje od starosti 58 let in 8 mesecev, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 58 let. Starost se mu lahko zniža za 8 mesecev!

Osnova za odmero pokojnine

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove. V letu 2014 se jo praviloma izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih dvajsetih let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
( v letu 2013 od najugodnejših 19 let zavarovanja)


Predčasna pokojnina

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice predčasne pokojnine v letu 2014 morata biti izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe in sicer:

Ženska izpolni pogoje, če je dopolnila:

- starost 58 let in 4 mesece ter 38 let in 8 mesecev pokojninske dobe,
( v letu 2013: starost 58 let ter 38 let in 4 mesece pokojninske dobe)

moški pa, če je dopolnil:

- starost 58 let in 8 mesecev ter 40 let pokojninske dobe.
(v letu 2013: 58 let in 4 mesece ter 40 let pokojninske dobe)

Predčasna pokojnina se v letu 2014 odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je določen za odmero starostne pokojnine - na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih dvajsetih let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vdovska pokojnina

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine v letu 2014, če je dopolnil(a) 54 let starosti (v letu 2013 53 let in 6 mesecev). Če je vdova oziroma vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ne glede na njeno/njegovo starost (zaradi popolne nezmožnosti za delo ali otrok, upravičenih do družinske pokojnine, ki jih je dolžan(a) preživljati), dopolnil(a) 54 let starosti (v letu 2013: 53 let in 6 mesecev), to pravico trajno obdrži.

V primeru, da ji/mu je tako pridobljena vdovska pokojnina prenehala, še preden je dopolnil(a) 54 let starosti (v letu 2013: 53 let in 6 mesecev), pa jo lahko ob dopolnitvi navedene starosti ponovno uveljavi, če ji/mu je pravica do vdovske pokojnine prenehala potem, ko je že dopolnil(a) 49 let starosti (v letu 2013; 48 let in 6 mesecev).

Vdova oziroma vdovec lahko izjemoma pridobi pravico do vdovske pokojnine, vendar šele po poteku čakalne dobe, če do smrti zavarovanca ali uživalca pravic iz invalidskega zavarovanja še ni dopolnil(a) 54 let starosti, dopolnil(a) pa je že 49 let. Čakalna doba traja do dopolnitve starosti 54 let. (v letu 2013:53 let in 6 mesecev ter 48 let in 6 mesecev)

Upravičenec izgubi pravico do vdovske pokojnine v letu 2014, če sklene novo zakonsko zvezo preden je dopolnil starost 58 let in 4 mesece (ženska) oziroma 58 let in 8 mesecev (moški). (v letu 2013: 58 let (ženske) ter 58 let in 4 mesece - moški)

Družinska pokojnina

Starši, ki jih je umrli do svoje smrti preživljal, pridobijo v letu 2014 pravico do družinske pokojnine:

- če je mati dopolnila 58 let, oče pa 60 let starosti ali  če starši, ki so pridobili pravico do družinske pokojnine zaradi trajne nezmožnosti za delo, v času trajanje te pravice dopolnijo, mati 58 let , oče pa 60 let, trajno obdržijo pravico do družinske pokojnine.

Invalidska pokojnina

Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot za odmero starostne pokojnine. V letu 2014 se praviloma izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih dvajsetih letih zavarovanja, od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vir: http://www.delo.si

Objavljeno v Novice
petek, 03 januar 2014 09:38

Prostovoljno delo v vrtcu v Afriki

Prostovoljno delo se v programu Potuj Kot Prostovoljec združi s potovanjem, odkrivanjem novih kultur ter zanimivimi dogodivščinami. 


Ideja za program Potuj kot prostovoljec je nastala na podlagi Društva Za Otroke Sveta in dobrodelnega programa BOTRSTVA v Gambiji preko katerega direktno pomagamo preko 150 otrokom v Gambiji. Prvotno zaradi želje, da botri, ki imajo varovance v Gambiji, le te spoznajo in jih obiščejo, kasneje tudi zaradi uresničevanja sanj mnogim, ki si želijo vsaj enkrat Afriko obiskati in ponuditi pomoč, znanje, izkušnje novim generacijam otrok v Afriki! 
PROGRAM PRIMEREN TUDI ZA UPOKOJENCE
 
Za upokojenceki so se že odpočili od trdega dela, ki so ga opravljali vrsto let, je program “Potuj Kot Prostovoljec” kot nalašč za popestritev morda že malce dolgočasnega in umirjenega življenja ob upokojitvi. Morda ni več tako zabavno, kot na začetku in enostavno ponovno potrebujejo razlog za zgodnje vstajanje in si ponovno želijo prevzeti nase nekaj odgovornosti. Ali pa imajo morda sedaj enostavno čas za potovanje in želijo pomagati otrokom sveta. Razlogov za tako potovanje je lahko več, najbolj pomembno pri tem pa je, da se pri tem zabavajo, raziskujejo in pomagajo.
 
Danes vedno več upokojencev išče načine, da se ponovno vključijo v skupnost in si prizadevajo, da svoj čas, izkušnje in znanje predajo in posvetijo otrokom, ostarelim, živalim.. Poleg dobrodelnosti obiščejo nove kraje, si vzamejo čas za druženje z lokalnim prebivalstvom, okušajo kulinariko in zaplešejo v ritmih lokalne glasbe.
Mi potrebujemo pomoč in čas prostovoljcev, še posebej upokojencev, saj so polni znanja, izkušenj in vajeni dela.
 
DELO IN TEMPO ŽIVLJENJA KOT NALAŠČ ZA UPOKOJENCE
Delo poteka v lokalnem vrtcu. Življenje in počasen tempo življenja blagodejno vpliva na vsakega posameznika. Nekateri potrebujejo nekoliko več časa, da se umirijo in se prilagodijo počasnejšim delovnim navadam. Mentorstvo poteka v slovenskem jeziku, saj sem stalno prisotna na lokaciji, kjer koordiniram prostovoljno delo in obveznosti lokalne dobrodelne organizacije. Prehrana je prilagojena našim navadam in vključuje naravno, sveže, domače pridelano tropsko sadje in zelenjavo. 

Najmlajši otroci v vrtcu ne govorijo angleško. Učenje in delo poteka preko izobraževalnih iger in po programu, ki ga sestavljajo prostovoljci in lokalni učitelji skupaj. 
 
Vas zanima več? 
 
Urša Rojnik
So-ustanoviteljica Društva Za Otroke Sveta
Klanc 89, SI -Dobrna
www.zaotrokesveta.com

www.zaotrokesveta.blogspot.com
www.facebook.com/ZaOtrokeSveta
www.facebook.com/PotujKotProstovoljec
Skype name; Ursarojnik - Kids are the world 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

T: +386 31 797 869

Vir: http://www.zdus-zveza.si
Objavljeno v Novice
petek, 03 januar 2014 09:18

Število rojstev v Sloveniji v letu 2013

V letu 2013 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 20.634 porodov, kar je 866 ali 4,0 % manj kot v letu 2012.

 

Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da so dobri trije odstotki otrok rojeni po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki), zato ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile blizu 21.000 novorojenčkov.

 

Odkar spremljamo podatke, se je najmanj otrok rodilo leta 2003 in sicer le 17.160. Od takrat pa do leta 2010 je število rojenih otrok naraščalo. V letu 2011 smo prvič spet zabeležili pomembnejši padec števila rojenih otrok, tokratni padec pa je še večji. Število porodov je v primerjavi z letom 2012 padlo v 10 izmed 14 porodnišnic, v dveh je ostalo praktično enako, le v dveh manjših porodnišnicah pa so zabeležili porast števila porodov.

porodi tabela 1

*Opomba:

Podatki za leto 2013 so zbrani na podlagi zadnje porodne številke v letu 2013 po posameznih porodnišnicah. Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. Podatki za leto 2013 so začasni in neuradni.

porodi tabela 2

Vir: http://www.ivz.si

 

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework