Prispevki filtrirani po datumu: četrtek, 06 februar 2014
petek, 07 februar 2014 00:00

Ponosni smo ker smo Slovenci

Zdravljica

Prijatlji! odrodile
so trte vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srce razjásni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi!
Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapét'!
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinov sloveče matere!

V sovražnike 'z oblakov
rodú naj naš'ga treši gróm;
prost, ko je bil očakov,
naprej naj bo Slovencov dom;
naj zdrobé
njih roké
si spone, ki jih še težé!

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,
de oblast
in z njo čast,
ko préd, spet naša boste last!

Bog žívi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinóv
zarod nov
iz vas bo strah sovražnikov!

Mladenči, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;
ljubezni domačije
noben naj vam ne usmŕti strup;
ker zdaj vas
kakor nas,
jo sŕčno bránit kliče čas!

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat dan,
ko, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
ko rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!

Objavljeno v Novice

V preteklem letu je ZZZS, Območna enota Celje ugotovila kar precej nepravilnosti pri ravnanju zdravnikov okulistov in optikov kar zadeva neupravičeno zaračunavanje doplačil za njihove storitve, zato želimo zavarovane osebe seznaniti z njihovimi pravicami pri uveljavljanju storitev pri okulistih in optikih.

Z zdravniki okulisti mislimo na vse tiste zdravnike specialiste, ki delajo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali pa kot zasebniki s koncesijo. Njihov seznam najdete na spletni strani ZZZS in se lahko sami odločite, h komu od njih boste odšli na pregled ali poseg. Ob tem vam svetujemo, da pregledate tudi čakalne dobe pri posameznih izvajalcih, ki so objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V primeru, da imate težave z očmi zaradi bolezni, potrebujete za pregled pri okulistu napotnico, ki vam jo izda vaš osebni zdravnik. Za pregled se morate naročiti. Vsak izvajalec vam mora omogočiti osebno naročanje ter naročanje preko telefona ali po elektronski pošti. Ko dobite termin za pregled, ste dolžni v roku petih dni izvajalcu, pri katerem ste se naročili, dostaviti napotnico. V nasprotnem primeru vas lahko črta s čakalnega seznama. Kadar imate za pregled pri okulistu napotnico, vam v nobenem primeru pregleda ne sme zaračunati, prav tako tudi ne nadaljnjega zdravljenja, preiskav in posegov (npr. pregledov in preiskav v zvezi z operacijo sive mrene). Kadar ste napoteni k okulistu zaradi sive mrene, vas je na podlagi napotnice dolžan pred operacijo pregledati, opraviti vse potrebne meritve, po operaciji pa vas naročiti na kontrolni pregled, ki ga praviloma opravi naslednji dan. Nobene od teh storitev vam okulist ne sme zaračunati, saj so vse storitve vključene v ceno, ki jo krije zdravstveno zavarovanje.

Enako kot za vse izvajalce zdravstvenih storitev, velja tudi za okuliste, da vam storitev lahko zaračunajo samo v primerih, ko se sami odločite, da ne boste čakali na pregled v čakalni vrsti in kadar storitev tudi izvedejo izven ordinacijskega časa, ki ga imajo določenega v pogodbi z ZZZS (tudi ordinacijski časi so objavljeni na spletni strani ZZZS). V takem primeru vam mora izvajalec pred izvedbo pregleda ali posega dati v podpis izjavo, na kateri mora biti jasno razvidno zakaj in za katero storitev ste se odločili za samoplačniško storitev, po opravljeni storitvi pa vam mora izdati račun, iz katerega je razvidno, katero storitev ste plačali.

Kadar pa potrebujete pregled pri okulistu samo zaradi ugotavljanja ostrine vida in predpisa očal ali leč, potem za tak pregled ne potrebujete napotnice, temveč se samo naročite na pregled. Tudi tega pregleda vam okulist ne sme zaračunati, če vas je za pregled uvrstil v čakalno knjigo in ga izvedel v okviru ordinacijskega časa za zavarovane osebe ZZZS. To velja tudi v primeru, če zdravnik ob pregledu ugotovi, da očal ali leč ne potrebujete ali pa do njih iz sredstev zdravstvenega zavarovanja nimate pravice (npr. za očala za bližino, če ste mlajši od 63 let ali za leče, če imate prenizko dioptrijo).

Pregledi, ki jih okulisti opravljajo pri optikih, pa so samoplačniški in zato morate poleg pregleda tudi predpisana očala ali leče v celoti plačati sami (tudi, če vam v optiki pregled opravijo zastonj), saj vam okulist v tem primeru ne sme izdati naročilnice za očala ali leče. Kadar stroška pregleda in/ali očal oz. leč ne želite plačati v celoti, se ne naročajte na preglede pri optikih, četudi so na isti lokaciji kot zdravnik okulist.

Kadar pa zdravnik pri pregledu ugotovi, da potrebujete očala oz. leče in izpolnjujete pogoje za predpis naročilnice, vam je dolžan po pregledu takoj izročiti naročilnico za očala oz. leče. Optika, pri katerem boste naročili očala ali leče, si lahko prosto izbirate, zato okulist izdaje naročilnice ne sme pogojevati z naročilom očal ali leč pri določenem optiku.

Ko prejmete naročilnico za očala oz. leče, lahko pripomoček uveljavljate samo pri optikih, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, kar prepoznate po ZZZS nalepki "Pogodbeni dobavitelj medicinsko-tehničnih pripomočkov", nalepljeni na vidnem mestu optike. Vsak optik je skladno s pogodbo dolžan imeti na zalogi tudi očala (okvirje in stekla) po cenovnem standardu, kar pomeni, da vam zanje ni potrebno doplačati. Če vam ponudba teh okvirjev pri določenem optiku ni všeč, vam svetujemo, da pregledate ponudbo še pri drugem (ali tretjem…) optiku, preden se odločite za doplačilo za okvir. Če pa se boste odločili za nadstandardne okvirje in stekla, potem boste morali razliko v ceni nad standardom plačati sami. O tem vas je optik dolžan seznaniti preden se odločite za očala in vam v ta namen predložiti v podpis izjavo, da ste seznanjeni z višino doplačila in se z doplačilom strinjate.

Naročilnica velja 30 dni, kar pomeni, da jo morate predložiti optiku (torej naročiti očala ali leče) v 30. dneh od njene izstavitve.

Trajnostna doba pripomočka prične teči od dneva, ko ste ga prevzeli od optika. Za očala znaša trajnostna doba 12 mesecev za otroke do 15 let in pri odraslih v primerih ametropije 10 in več ali izgube vida 90% in več, v ostalih primerih pa za odrasle 24 mesecev. Po izteku trajnostne dobe nimate avtomatično pravice do novega pripomočka, če je obstoječi še vedno funkcionalno ustrezen in uporaben. To mora preveriti zdravnik okulist preden vam predpiše nov pripomoček za vid. Če postane pripomoček funkcionalno neustrezen pred iztekom trajnostne dobe (sprememba dioptrije), vam lahko okulist predpiše nov pripomoček samo, če to odobri imenovani zdravnik ZZZS. V primeru, da je do neuporabnosti oziroma uničenja pripomočka pred iztekom trajnostne dobe prišlo zaradi malomarnega ali neustreznega ravnanja zavarovane osebe, mora nov pripomoček plačati zavarovana oseba sama.

Če menite, da je vaš okulist ali optik ravnal v neskladju z zgoraj navedenimi pravili, se lahko obrnete na katerokoliobmočno enoto ali izpostavo ZZZS. Vsak primer bomo posebej preverili. Če bomo ugotovili, da vam je okulist neupravičeno zaračunal kakršnekoli storitve, vam bomo plačani znesek povrnili.

Vir: http://www.zzzs.si/

Objavljeno v Zdravje

Čarobni dan je zadnjo nedeljo v januarju Kranjsko Goro ovil v čarobnost.

Skupaj z obiskovalci in sodelujočimi je organizatorju prireditve uspelo spremeniti Kranjsko Goro v čisto pravo pravljično pokrajino, kjer so otroci in odrasli uživali na snegu in ob čarobnem odru.

cdkg2014 nlbvita cdkg2014 minimax cdkg2014 argeta

Nuša Derenda je popestrila dogajanje ter na odru zaplesala z maskoto Argete Junior. Tudi tokrat se je 100 otrok lahko učilo smučanja brezplačno, tisti malo manj navdušeni nad smučanjem pa so se lahko preizkusili na poligonu, risali, si ogledali otroško predstavo in občudovali risbice, ki so jih otroci iz cele Slovenije risali v okviru natečaja Jaz, kuhar z Argeto Junior.

Družine so na ta dan, kot vsako leto, lahko smučale po čarobni ceni, ter si potešile lakoto s pašteto, ki so jo prijazne hostese na prireditvi na kruh namazale brezplačno. Tudi vreme je bilo tokrat prireditvi zelo naklonjeno. Sneg je pobelil naravo, sonce pa je poskrbelo, da je bil tokratni Čarobni dan zimsko idiličen.

NETVIZIJA logo small

Organizator: http://www.netvizija.si/

Vir: http://www.carobnidan.si/

Objavljeno v Novice
četrtek, 06 februar 2014 10:13

Malo demografske statistike

Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2013

 

V 3. četrtletju leta 2013 sta bila naravni in selitveni prirast pozitivna, prvi za 1.283, drugi pa za 266 prebivalcev.

Rodilo se je manj prebivalcev, umrlo pa jih je več kot v istem četrtletju preteklega leta 

V tretjem četrtletju 2013 se je rodilo 5.726, umrlo pa je 4.443 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 165 (2,8 %) nižje, število umrlih pa za 37 (0,8 %) višje kot v istem obdobju leta 2012. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev je v enem letu upadla z 2,9 na 2,5.

Manj porok in manj razvez 
V tretjem četrtletju 2013 je zakonsko zvezo sklenilo 2.405 parov, razvezalo pa se je 443 parov. V primerjavi z istim obdobjem leta 2012 je bilo zabeleženih manj sklenitev zakonskih zvez (za 11,1 %) in manj razvez (za 2,2 %).

Več notranjih selitev

V tretjem četrtletju 2013 je bilo registriranih 30.562 notranjih selitev ali za 0,5 % več kot v istem četrtletju leta 2012.

Selitveni prirast državljanov Slovenije deseto četrtletje zapored negativen

V tretjem četrtletju 2013 se je v Slovenijo priselilo manj prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2012. Priselilo se jih je namreč 3.697 ali za 9,0 % manj kot v tretjem četrtletju 2012. Odselilo se je 3.431 prebivalcev ali za 6,9 % manj kot v enakem obdobju leta 2012. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.782) je bilo znova višje od števila odseljenih tujih državljanov (1.649).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 1.291), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 1.025 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Tabela 1: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija
2011 2012 20131)
VII–IX X–XII I–III IV–VI VII–IX X–XII I–III IV–VI VII–IX
Živorojeni 5.972 5.276 5.226 5.452 5.891 5.369 4.933 5.153 5.726
  dečki 3.043 2.706 2.650 2.820 2.996 2.853 2.513 2.653 2.890
  deklice 2.929 2.570 2.576 2.632 2.895 2.516 2.420 2.500 2.836
Mrtvorojeni 24 28 16 21 25 32 25 25 24
Priznanja očetovstva 3.272 3.027 3.038 3.079 3.186 2.805 2.905 3.025 3.175
Umrli 4.431 4.780 5.502 4.527 4.406 4.822 5.430 4.681 4.443
  moški 2.203 2.320 2.636 2.229 2.203 2.344 2.631 2.344 2.234
  ženske 2.228 2.460 2.866 2.298 2.203 2.478 2.799 2.337 2.209
Umrli dojenčki 11 15 6 10 11 9 16 10 21
  dečki 8 13 3 6 5 4 8 6 9
  deklice 3 2 3 4 6 5 8 4 12
Sklenjene zakonske zveze 2.646 1.034 683 2.617 2.706 1.051 604 2.301 2.405
Razvezane zakonske zveze 364 640 622 693 453 741 591 640 443
Priseljeni iz tujine 3.526 3.796 3.391 3.228 4.063 4.340 3.486 3.363 3.697
  državljani RS 759 701 693 632 824 592 797 633 757
  tuji državljani 2.767 3.095 2.698 2.596 3.239 3.748 2.689 2.730 2.940
Odseljeni v tujino 2.822 3.537 3.084 3.418 3.687 4.189 3.353 3.178 3.431
  državljani RS 1.243 1.416 1.562 2.097 2.256 2.276 1.694 1.724 1.782
  tuji državljani 1.579 2.121 1.522 1.321 1.431 1.913 1.659 1.454 1.649
Notranje selitve 28.208 29.421 26.415 25.967 30.408 29.878 25.327 24.361 30.562
Naravni prirast 1.541 496 –276 925 1.485 547 –497 472 1.283
Selitveni prirast 704 259 307 –190 376 151 133 185 266
Skupni prirast 2.245 755 31 735 1.861 698 –364 657 1.549
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
 
Tabela 2: Demografski kazalniki, Slovenija
2011 2012 20131)
VII–IX X–XII I–III IV–VI VII–IX X–XII I–III IV–VI VII–IX
Na 1.000 prebivalcev
  živorojeni 11,5 10,2 10,2 10,6 11,4 10,3 9,6 10,0 11,0
  umrli 8,6 9,2 10,7 8,8 8,5 9,3 10,7 9,1 8,6
  sklenjene zakonske zveze 5,1 2,0 1,3 5,1 5,2 2,0 1,2 4,5 4,8
  razvezane zakonske zveze 0,7 1,2 1,2 1,4 0,9 1,4 1,2 1,2 0,9
  priseljeni iz tujine 6,8 7,3 6,6 6,3 7,8 8,4 6,9 6,6 7,1
  odseljeni v tujino 5,5 6,8 6,0 6,7 7,1 8,1 6,6 6,2 6,6
  naravni prirast2) 3,0 1,0 –0,5 1,8 2,9 1,1 –1,0 0,9 2,5
  selitveni prirast2) 1,4 0,5 0,7 –0,4 0,7 0,2 0,3 0,4 0,5
  skupni prirast2) 4,3 1,5 0,1 1,4 3,6 1,3 –0,7 1,3 3,0
Na 1.000 živorojenih
  mrtvorojeni 4,0 5,3 3,1 3,9 4,2 6,0 5,1 4,9 4,2
  umrli dojenčki 1,8 2,8 1,1 1,8 1,9 1,7 3,2 1,9 3,7
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
 
 
Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework